Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5.4.2 PO KL


AA↑

AA↓

KONTRAST

KONTRAST

„Platforma współpracy administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi w gminach: Budzów, Lanckorona, Mucharz, Stryszawa, Stryszów, Zembrzyce”
LOGOWANIE
x

Logowanie dla uczestników projektu 

Menu:

Logowanie Wylogowanie


Przypomnienie hasła
NEWSLETTER


Galeria


O projekcie


Projekt zakłada objęcie wsparciem obszaru 6 małopolskich gmin leżących na pograniczu powiatów suskiego i wadowickiego, stanowiących obszar spójny terytorialnie (gm. Stryszawa, Zembrzyce, Budzów - powiat suski; Mucharz, Stryszów, Lanckorona - powiat wadowicki).

Objęcie wsparciem 6 JST - gmin oraz prawie stu organizacji daje możliwość kompleksowego wdrożenia modelu współpracy. Współpraca przy realizacji projektu pozwoli na obopólne zapoznanie się z problemami JST i NGO. Pozwoli każdej ze stron na pogłębienie doświadczeń we współpracy.

Realizacja projektu, czyli skuteczne wdrożenie standardów współpracy zawartych w „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” przyczyni się do większej efektywności i transparentności wydawania środków publ., pozwoli gminom na przekazanie części zadań własnych org. III sektora na jasnych i prostych zasadach. Pośrednio pozwoli to na szerszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego na wskazanym obszarze.

Aktualności

Ogłoszenia

W dniu 08 sierpnia 2014r. odbędzie się w Lanckoronie konwersatorium

W dniu 08 sierpnia 2014r. odbędzie się w Lanckoronie konwersatorium dotyczące wdrażana modelu współpracy pomiędzy NGO a JST na przykładzie aplikacji mobilnej.

W dniu 05 sierpnia 2014r. odbędzie się w Stryszawie warsztat

W dniu 05 sierpnia 2014r. odbędzie się w Stryszawie warsztat dotyczący zamierzeń i kierunków działania w zakresie tworzenia polityk publicznych.

W dniu 28 lutego 2014r. odbędzie się w Suchej Besk. konwersatorium

W dniu 28 lutego 2014r. odbędzie się w Suchej Beskidzkiej konwersatorium dotyczące zamierzeń i kierunków działania w zakresie tworzenia polityk publicznych.

Harmonogram


Plan dyżurów w Suchej Beskidzkiej

Miejsce dyżuru: Sucha Beskidzka, ul.Mickiewicza 175

Dyżur w poniedziałek w godzinach 10.00 - 14.00
w środę w godzinach 12.00 - 16.00
w sobotę w godzinach 9.00 - 13.00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - 504 034 076

Plan dyżurów w Wadowicach

Miejsce dyżuru: Wadowice, ul. Lwowska 43

Dyżur we wtorek w godzinach 14.00 - 18.00
w czwartek w godzinach 9.00 - 13.00
po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym - 504 034 076

Plan dyżurów w gminie Budzów

Miejsce dyżuru: Urząd Gminy w Budzowie

po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym - 504 034 076

Plan dyżurów w gminie Lanckorona

Miejsce dyżuru: Urząd Gminy w Lanckoronie

po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym - 504 034 076

Plan dyżurów w gminie Mucharz

Miejsce dyżuru: Urząd Gminy w Mucharzu

po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym - 504 034 076

Plan dyżurów w gminie Stryszawa

Miejsce dyżuru: Urząd Gminy w Stryszawie

po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym - 504 034 076

Plan dyżurów w gminie Stryszów

Miejsce dyżuru: Urząd Gminy w Stryszowie

po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym - 504 034 076

Plan dyżurów w gminie Zembrzyce

Miejsce dyżuru: Urząd Gminy w Zembrzycach

po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym - 504 034 076

Kontakt


Stowarzyszenie

Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego

34-200 Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19


Projekt zakłada objęcie wsparciem obszaru 6 małopolskich gmin leżących na pograniczu powiatów suskiego i wadowickiego, stanowiących obszar spójny terytorialnie (gm. Stryszawa, Zembrzyce, Budzów - powiat suski; Mucharz, Stryszów, Lanckorona - powiat wadowicki). Objęcie wsparciem 6 JST - gmin oraz prawie stu organizacji daje możliwość kompleksowego wdrożenia modelu współpracy. Współpraca przy realizacji projektu pozwoli na obopólne zapoznanie się z problemami JST i NGO. Pozwoli każdej ze stron na pogłębienie doświadczeń we współpracy. czytaj więcej»

Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego zostało powołane do życia w dniu 30. lipca 2008 roku. Stowarzyszenie EIRR jest organizacją pozarządową o charakterze non profit. Od początku swojego istnienia aktywnie uczestniczy w działalności społecznej, podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej.

czytaj wiecej»

Stowarzyszenie brało udział w projekcie systemowym WUP Kraków pt. "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych kobiet" i odpowiadało za przeprowadzenie treningów umiejętności psychospołecznych, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwa zawodowego, indywidualnych planów działania, doradztwa psychologicznego i interpersonalnego. Od maja 2013 roku EIRR jest wiodącym partnerem w projekcie „Przy małopolskim stole”, polegającym na wypracowaniu modelu promocji produktu lokalnego w województwie małopolskim. Stowarzyszenie odpowiada za większość działań merytorycznych w projekcie.Ze Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego stale współpracuje wielu ekspertów i doradców z różnych dziedzin, którzy posiadają bardzo wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. W Stowarzyszeniu zrzeszone są również osoby posiadające bogate doświadczenie w zarządzaniu, koordynowaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektów.

Dział dostępny dla zalogowanych uczestników projektu.

Dział dostępny dla zalogowanych uczestników projektu.