Konferencja „Innowacyjne podejście do współpracy finansowej JST i NGO na Pomorzu Zachodnim”

27 listopada 2014 roku w Szczecinie odbyła się Konferencja „Innowacyjne podejście do współpracy finansowej JST i NGO na Pomorzu Zachodnim” w ramach VIII Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO.

Na konferencji poruszono głównie tematykę związaną z nowymi sposobami zlecania zadań publicznych przedstawicielom trzeciego sektora na Pomorzu Zachodnim. Przedstawiono nowe oraz innowacyjne formy współpracy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi. Skupiono się między innymi na tzw. regrantingu czyli sposobie zwiększenia zakresu, skali a także efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminach oraz powiatach.

Podczas konferencji odniesiono się także do ogólnopolskich trendów w standaryzacji zadań publicznych oraz przedstawiono działalność Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej. Prezes, Wojciech Spychała określił, iż „celem Federacji jest przede wszystkim stworzenie

Źródło: http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/pelnomocnicy-rozmawiali-o-nowych-formach-finansowania-ngos

© ngo-jst.pl