Co nas bulwersuje w naszych gminach, czyli co zmonitorujemy w 2015 roku w ramach monitoringu lokalnego

Sieć obywatelska - Watchdog Polska zakończyła konsultacje tematu lokalnego monitoringu obywatelskiego.

W konsultacjach zaproponowano trzy tematy: wpływ mieszkańców na inwestycje gminne, opieka zdrowotna na poziomie powiatu i właśnie działanie spółek komunalnych. Tematy, które zostały zaproponowane i opisane szerzej to: monitorowanie budżetu promocji urzędów, gospodarka gminnym zasobem mieszkaniowych, działanie ośrodków pomocy społecznej jak również gospodarka komunalna.

Najbardziej popularnym tematem konsultacji było zdrowie. temat bliski każdemu sercu, a jednocześnie rodzący wiele problemów, dlatego też należy zbadać dostęp do informacji o wynikach kontroli w szpitalach, stosowanie klauzuli sumienia, a także zasypywanie samorządów ofertami szczepień. Temat „zdrowie” okazał się jednak trudnym ze względu na kwestie merytoryczne, oraz na ewentualne konsekwencje osobiste.

Jeśli chodzi o wpływ mieszkańców na inwestycje gminne, poruszono sposób prowadzenia konsultacji w Polskich gminach –mankamenty w uchwałach o konsultacjach, fasadowość konsultacji, podejmowanie działań przez mieszkańców dopiero na koniec procesu.

również temat inwestycji oraz planowania strategicznego, (a właściwie jego braku), celowości inwestycji (przygotowanie biznesplanu i przeprowadzenie oceny efektów budowy po 5, 10 latach) oraz sposobu wyboru ich wykonawców.

Temat, który budził najmniej wątpliwości to przejrzystość spółek komunalnych. Sieć obywatelska - Watchdog Polska zgadza się, że problem to przejrzystość czyli zasłanianie się tajemnicą przedsiębiorcy powodujące brak dostępu do umów; niejasność wydatków; bardzo ogólne sprawozdania czy brak BIPów. Należy przyjrzeć się bliżej kwestiom powoływania spółek (kiedy konkretnie są powoływane – zwłaszcza w nawiązaniu do wyborów samorządowych, jak i celowości ich powoływania) oraz sposobowi zatrudniania pracowników i członków zarządu. Są to właśnie sprawy najbardziej bulwersujące mieszkańców.

Źródło:

http://siecobywatelska.pl/1,435,co_nas_bulwersuje_w_naszych_gminach_czyli_co_zmonitorujemy_w_2015_roku_w_ramach_monitoringu_lokalnego.html

© ngo-jst.pl