Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

14 lipca 2014 roku ogłoszono jednolity tekst ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie ze zmianami Ustawa:

1. modyfikuje zasady prowadzenia przez ministra pracy wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego;

2. zmienia zasady zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o numerze rachunku bankowego właściwego do przekazania środków z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych;

3. określa na nowo katalog okoliczności, w których naczelnik urzędu skarbowego będzie odstępować od przekazania 1 % podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) ;

4. określa zasady przekazywania przez naczelnika urzędu skarbowego 1% podatku na rzecz OPP, przypadku kiedy wskazywana przez podatnika w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania kwota do przekazania przekracza 1% podatku należnego;

5. wprowadza regulację przewidującą, iż do realizacji zadań publicznych zleconych w tzw. trybach pozakonkursowych stosowane będą przepisy dotyczące: rozpatrywania ofert przez administrację publiczną, zawierania umów, kontroli i oceny realizacji zadania oraz sprawozdania z wykonania zadania, jak również określające wzory ofert, umów i sprawozdań.

Źródło: http://www.ocwip.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Nowelizacja-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie

© ngo-jst.pl