Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) z organizacjami pozarządowymi na temat 1% podatku i usług społecznych.

8 grudnia 2014 roku Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) wraz z organizacjami pozarządowymi podjęły rozmowy na temat przekazania 1 % podatku na organizacje pożytku publicznego. Skupiono się głównie na problemie związanym z przekazywaniem 1% ze wskazaniem (na indywidualne konta lub np. na instytucje publiczne, które nie są uprawnione bezpośrednio do otrzymywania 1%).

Podczas rozmów opracowano trzy punktowy plan działań który zakładał:

1. zebranie jak najwięcej danych dotyczących przekazywania 1% ;

2. uruchomienie kampanii informacyjnej, która skierowana byłaby zarówno do obywateli, jak również i do organizacji pozarządowych. Kampania skupiałaby się na pierwotnych założeniach 1%;

3. opracowanie propozycji zmian w prawie, natomiast po wyborach parlamentarnych przedstawienie ich posłom i senatorom.

W trakcie spotkanie a poruszono również kwestię usług społecznych i rolę organizacji w ich dostarczaniu w tym okresie programowania funduszy europejskich, jak również po 2020 roku. Nowe regionalne programy operacyjne, zakładają, iż część pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego ma zostać przeznaczona na ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych a także wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1267174.html

© ngo-jst.pl