Możliwość prowadzenia instytucji przez NGO w mniejszych gminach.

Gmina Radlin zleciła lokalnemu stowarzyszeniu prowadzenie Izby Regionalnej, czyli instytucji, która ma się zajmować krzewieniem kultury regionu.

Miasto Radlin jest partnerem projektu „Od partnerstwa do kooperacji. Zlecanie zadań organizacjom”, którego liderem jest Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska. W ramach projektu Miasto Radlin zdecydowało się na przetestowanie jednego z wybranych modelowych rozwiązań - zlecenie prowadzenia instytucji organizacji pozarządowej.

W przypadku Radlina jest to od wielu lat oczekiwana przez mieszkańców Izba Regionalna.

Proces konsultacji wśród mieszkańców na temat Izby Regionalnej w Radlinie trwał od 5 sierpnia do 15 października 2014 roku. Obejmował przygotowanie metodologii konsultacji, jej akceptację przez Urząd Miasta Radlina, a następnie realizację założonego planu.

W ramach konsultacji przeprowadzono otwarte spotkanie z mieszkańcami Radlina oraz przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych, dwa zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami instytucji kulturalnych i edukacyjnych.

Według opinii mieszkańców Izba Regionalna powinna skupiać się na prezentowaniu lokalnej i regionalnej tradycji, prezentować dawne czasy Radlina i jego okolic, pamiętając równocześnie o burzliwej historii Górnego Śląska. Ważne jest pokazanie ludzi tu mieszkających, ich codziennego życia na przestrzeni lat, jak również wyróżnienie znanych, wybitnych artystów i sportowców pochodzących z Radlina. Uczestnicy konsultacji podkreślali, że zadaniem Izby Regionalnej jest pielęgnowanie tradycji, przekazywanie zwyczajów oraz wiedzy na temat Radlina jego mieszkańcom, zwłaszcza młodym pokoleniom.

Gmina Radlin jest z pewnością przykładem na to, że zlecenie organizacji pozarządowej prowadzenia instytucji jest nie tylko prawnie możliwe, ale też sprawdza się w praktyce.

Źródło:

http://um.radlin.pl/setup.php?p=p_4183
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1266386.html
http://um.radlin.pl/setup.php?p=p_4183

© ngo-jst.pl