Forum Od-nowa: Relacja z II Obywatelskiego Kongresu Samorządowego

21 października 2014 roku odbyła się druga edycja Obywatelskiego Kongresu Samorządowego pod hasłem „Jak poprawić funkcjonowanie samorządów”, prowadzona przez Agatę Dąmbską (Forum Od-nowa) oraz Waldemara Dubaniowskiego.

Prorektor Uczelni Łazarskiego, Jerzy Stępień zasugerował konieczność dokonania oceny wprowadzenia samorządu terytorialnego w 1990 roku, przyjmując jako punkt odniesienia Europejską Kartę Samorządu Lokalnego. Współorganizator Kongresu, Paweł Piwowar stwierdził natomiast, że reforma samorządowa przybliżyła politykę mieszkańcom oraz nauczyła obywatelskości.

Zdaniem Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego o sukcesie polskiej reformy najlepiej świadczy fakt, iż obecnie projektowane na Ukrainie zmiany w samorządach opierają się na polskich doświadczeniach. Samorząd terytorialny to najbardziej udane dziecko polskiej transformacji; działa lepiej i transparentniej niż administracja rządowa. Stwierdził, iż fundusze europejskie spowodowały, że zmartwieniem samorządowców jest jedynie, jak wydać pieniądze. To wyraz zaufania władzy centralnej, która zdecydowała, że większą część przekaże samorządom. Niestety w funkcjonowaniu małych gmin wiejskich czy samorządów województw widać pewne słabości.

Kolejnym gościem Kongresu był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Stanisław Huskowski, którego zdaniem poza wielkimi reformami potrzebne są działania mniejsze, polepszające funkcjonowania samorządów, jak np. inicjatywa prezydencka o współdziałaniu w samorządzie.

Na Kongresie zwrócono uwagę na konieczność inwestowania w kapitał ludzki w urzędach i instytucjach samorządu. Pomnożenie zasobów w JST spowodowało, że pracownicy są bardziej kompetentni i mają czas na załatwianie spraw. Należy inwestować w kapitał ludzki, który przynosi zwrot.

Źródło:

http://www.forumodnowa.pl/index.php/teksty/19-samorzad-terytorialny/114-relacja-z-ii-oks

© ngo-jst.pl