Od Partnerstwa do kooperacji

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz miastem Ustka, przygotowało Model Kontraktowania Usług Społecznych, którego zadaniem jest odczarowanie współpracy gmin z trzecim sektorem i sprawienie, że będzie mogła przebiegać sprawniej i efektywniej.

W Projekcie „Od Partnerstwa do kooperacji” opracowano kilka metod odpowiadających na realne potrzeby samorządów i ngo. Proponowane przez ekspertów rozwiązania zostały już przetestowane w siedemnastu różnej wielkości samorządach, a na przełomie roku, po ocenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wszystkim gminom w kraju zostanie udostępniony Poradnik, który będzie zawierał część teoretyczną oraz wersję interaktywną z narzędziami i niezbędnymi pomocami.

W projekcie zaproponowano nowe rozwiązanie, tzw. Model Kontraktacji Usług Społecznych, w którym założono usprawnienie realizacji zadań publicznych w Polsce – w tym: zwiększenie jakości usług publicznych oferowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, wzrost kompetencji pracowników samorządowych w zakresie zlecania zadań publicznych w zaawansowanych formach, badanie efektywności społecznej i ekonomicznej oraz jakości usług społecznych.

Model Kontraktacji Usług Społecznych to uniwersalne narzędzie, możliwe do zastosowania w różnorodnych zadaniach publicznych. Obecnie nie istnieją powszechne kompleksowe narzędzia w tym zakresie, z których mogłyby korzystać samorządy. Model prezentuje cztery typy zlecania zadań (bon na aktywność, zakup usługi, zlecenie prowadzenia instytucji, jak również kooperacyjne rozwiązywanie problemów), wskazuje, w jaki sposób wybrać zadanie do realizacji, jak przygotować zadanie do zmiany formy realizacji na kontraktowanie, prezentuje dobre przykłady – gdzie już się to udało i jaki jest tego efekt.

Należy dodać, iż takie rozwiązanie jest przygotowane dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Źródło:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1028216.html

http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1290:Od-partnerstwa-do-kooperacji&Itemid=544&lang=pl

© ngo-jst.pl