Przypomnienie hasła

Proszę podać imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby zgłoszonej do administowania na platformie.

Na podany adres zostaną przesłane instrukcje umożliwiające zalogowanie na Platformę współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w gminach: Budzów, Lanckorona, Mucharz, Stryszawa, Stryszów, Zembrzyce© 2014 ngo-jst.pl