INSTYTUCJA ADRES TELEFON EMAIL/WWW
URZĄD GMINY 34-211 Budzów
Budzów 445
33/8767750
33/8740022
33/8740032
33/8767762
gmina@budzow.pl
http://www.budzow.pl
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 34-211 Budzów Budzów 445 33/8767752
33/8767754
gops_budzow@poczta.onet.pl
http://www.budzow.pl
BIBLIOTEKA I OŚRODEK ANIMACJI KULTURY 34-211 Budzów Palcza 195 33/8740135
887505053
bipalcza@interia.pl
http://www.budzow.pl
PARAFIA JACHÓWKA 34-211 Budzów Jachówka 212 33/8740018
PARAFIA BUDZÓW 34-211 Budzów Budzów 9 33/8740011 http://www.parafiabudzow.pl
PARAFIA BIEŃKÓWKA 34-212 Bieńkówka Bieńkówka 258 33/8740153 http://www.parafia.bienkowka.com
PARAFIA PALCZA 34-211 Budzów Palcza 170 33/8740006
OSP BACZYN 34-211 Budzów Baczyn 160
OSP BIEŃKÓWKA 34-212 Bieńkówka Bieńkówka 253
OSP BUDZÓW 34-211 Budzów Budzów 452
OSP JACHÓWKA 34-211 Budzów Jachówka 232
OSP ZACHEŁMNA 34-211 Budzów Zachełmna 124
LKS STRZELEC BUDZÓW 34-211 Budzów Budzów 532 608269857 https://pl-pl.facebook.com/strzelecbudzow
http://lksbudzow.futbolowo.pl
LKS BIEŃKÓWKA 34-212 Bieńkówka Bieńkówka 209 601081160 http://www.l=ksbienkowka.futbolowo.pl
BUDZOWSKIE KLISZCZAKI
zespół regionalny
http://www.budzow.pl/index.php?_a=1&_id=376
https://plus.google.com/114579200787778381501
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
BACZYN
666816326
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
BIEŃKÓWKA
33/44886248
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
BUDZÓW
504762996
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
JACHÓWKA
662305009
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
PALCZA
784814156
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
ZACHEŁMNA
887964854
ORKIESTRA DĘTA SYGNAŁ 34-211 Budzów Budzów 452 881058602
ORKIESTRA DĘTA BIEŃKÓWKA 34-212 Bieńkówka http://pl-pl.facebook.com/pages/M%C5%82odzie%C5%BCowa-Orkiestra-D%C4%99ta-OSP-Bie%C5%84k%C3%B3wka/219511354756990
KÓŁKO ROLNICZE BUDZÓW 34-211 Budzów Budzów 297
KÓŁKO ROLNICZE BIEŃKÓWKA 34-212 Bieńkówka Bieńkówka 391
KÓŁKO ROLNICZE JACHÓWKA 34-211 Budzów Jachówka 106
KÓŁKO ROLNICZE BACZYN 34-211 Budzów Baczyn 74
KÓŁKO ROLNICZE ZACHEŁMNA 34-211 Budzów Zachełmna 56
CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYOBRAŹNIA MIŁOSIERDZIA 34-211 Budzów Pieczarówka 608

© ngo-jst.pl