INSTYTUCJA ADRES TELEFON EMAIL/WWW
URZĄD GMINY 34-143 Lanckorona Krakowska 473 33/8763595
33/8763560
sekretariat@lanckorona.pl
sekretarz@lanckorona.pl
http://www.lanckorona.pl
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 34-143 Lanckorona 3 Maja 587 33/8763591
503812670
gops.lan@op.pl
http://www.lanckorona.naszops.pl
GMINNY OŚRODEK KULTURY 34-143 Lanckorona Krakowska 473 33/8763567 gok_lanckorona@tlen.pl
http://www.gok.lanckorona.pl
STOWARZYSZENIE PERSPEKTYWY 34-143 Lanckorona Lanckorona 504 664905564
661974724
biuro.perspektywy@gmail.com
http://www.iperspektywy.pl
STOWARZYSZENIE TERRA ARTIS
LANCKORONA
34-143 Lanckorona Lanckorona 101 502246191 terraartis@wp.pl
http://www.terraartis.eu
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ LANCKORONY 34-143 Lanckorona Rynek 133 33/8763013 kontakttpl@gmail.com
http://www.tpl.lanckorona.pl
STOWARZYSZENIE NA BURSZTYNOWYM SZLAKU 34-143 Lanckorona Lanckorona 16 33/8763401 nabursztynowymszlaku@gmail.com
http://www.nbs.org.pl
KOŁO ŁOWIECKIE MYŚLIWIEC 34-143 Lanckorona Lanckorona 75 692466829
LKS ZRYW LANCKORONA 34-143 Lanckorona Rynek 113 880136271 http://pl-pl.facebook.com/pages/LKS-Zryw-Lanckorona/218127041580472
FUNDACJA POZA HORYZONTY 34-143 Lanckorona Lanckorona 101 508044014
509401140
694722317
fundacja@pozahoryzonty.org
http://pozahoryzonty.org
LKS JASTRZĘBIANKA 34-143 Lanckorona Jastrzębia 53 512693097
LKS CDO JUBILAT 34-144 Izdebnik Izdebnik 540 697147904 lksjubilat@lksjubilat.hg.pl
http://www.lksjubilat.hg.pl
LKS KORONA SKAWINKI 34-143 Lanckorona Skawinki 114 33/8763622 https://pl-pl.facebook.com/LKSKoronaSkawinki
PARAFIA SKAWINKI 34-143 Lanckorona Skawinki 214 33/8763596
PARAFIA IZDEBNIK 34-144 Izdebnik Izdebnik 218 33/8763225 izdebnik@diecezja.pl
http://www.izdebnik.diecezja.pl
PARAFIA LANCKORONA 34-143 Lanckorona Św.Jana 12 33/8763577 parafia@lanckorona.pl
http://parafia.lanckorona.pl"
OSP LANCKORONA 34-143 Lanckorona Lanckorona 224 33/8763386 https://pl-pl.facebook.com/OSP.Lanckorona
OSP JASTRZĘBIA 34-143 Lanckorona Jastrzębia 53 33/8763469
OSP ŁAŚNICA 34-143 Lanckorona Lanckorona 551 33/8763382 lasnica@web.osp.org.pl
http://www.lasnica.osp.org.pl
OSP SKAWINKI 34-143 Lanckorona Skawinki 76 33/8763425
OSP IZDEBNIK 34-144 Izdebnik Izdebnik 186 33/8763636
600398056
http://www.izdebnik.pl/osp.html
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
IZDEBNIK
http://pl-pl.facebook.com/pages/Ko%C5%82o-Gospody%C5%84-Wiejskich-w-Izdebniku/779992352018461?ref=nf
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
JASTRZĘBIA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SKAWINKI
LANCKOROŃSKIE MIESZCZKI
STOWARZYSZENIE AKOLADA IZDEBNICKA 34-144 Izdebnik Izdebnik 186 https://www.facebook.com/akolada.izdebnicka
FUNDACJA BHOLE BABA 34-143 Lanckorona Lanckorona 15 33/8763514 om@babaji.pl
http://www.babaji.pl
FUNDACJA TEATR CIENI 34-143 Lanckorona Lanckorona 403
STOWARZYSZENI KLUB LANCKOROŃSKI 34-143 Lanckorona Lanckorona 46 33/8763671
STOWARZYSZENI SATSANG 34-143 Lanckorona Św.Jana 15 33/8763514 info@satsang.com.pl
http://www.satsang.com.pl
STOWARZYSZENIE JARZĘBINA IZDEBNIK 34-144 Izdebnik Izdebnik 219 33/8763224
FUNDACJA BEZ UPRZEDZEŃ 34-143 Lanckorona Krakowska 215
STOWARZYSZENIE WSPÓLNA SPRAWA 34-144 Izdebnik Izdebnik 3

© ngo-jst.pl