INSTYTUCJA ADRES TELEFON EMAIL/WWW
URZĄD GMINY 34-205 Stryszawa
Stryszawa 17
33/8747272
33/8747226
sekretariat@stryszawa.pl
http://www.stryszawa.pl
GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
34-205 Stryszawa
Stryszawa 17
33/8767723
33/8767724
gopsstryszawa@ug.pl
GMINNY OŚRODEK KULTURY 34-205 Stryszawa
Stryszawa 740
33/8747003 gokstryszawa@poczta.fm
PARAFIA STRYSZAWA 34-205 Stryszawa
Stryszawa 394
33/8747011 stryszawa@ceti.com.pl
http://www.stryszawa-swanna.pl
PARAFIA STRYSZAWA DOLNA 34-205 Stryszawa
Stryszawa 264a
33/8747124 kdudziak12@gmail.com
http://www.parafiastryszawa.pl
PARAFIA LACHOWICE 34-232 Lachowice
Lachowice 178
33/8748044 parafia.lachowice@gmail.com
http://www.parafia-lachowice.pl
PARAFIA KRZESZÓW 34-206 Krzeszów
Krzeszów 212
33/8748174 kanan45@gmail.com
http://www.parafiakrzeszow.pl
PARAFIA KURÓW 34-233 Hucisko
Kurów 184
33/8774648
PARAFIA HUCISKO 34-233 Hucisko
Hucisko 83
33/8748910
KÓŁKO ROLNICZE STRYSZAWA 34-205 Stryszawa
KÓŁKO ROLNICZE KRZESZÓW 34-206 Krzeszów
KÓŁKO ROLNICZE LACHOWICE 34-232 Lachowice 33/8748055
OSP KRZESZÓW 34-206 Krzeszów
Krzeszów 82b
33/8748170 http://www.ospkrzeszow.republika.pl
OSP KURÓW 34-233 Hucisko
Kurów 192
600735855 ospkurow@o2.pl
http://www.odpkurow.com.pl
UKS KOBYLANKA KURÓW 34-233 Hucisko
Kurów 192
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH KURÓW 34-233 Hucisko
Kurów 192
OSP STRYSZAWA 34-205 Stryszawa
Stryszawa 393A
http://www.ospstryszawa.cba.pl
OSP HUCISKO 34-233 Hucisko
Hucisko 108
OSP TARGOSZÓW 34-206 Krzeszów
Targoszów 34
OSP LACHOWICE 34-232 Lachowice
Lachowice
512288941 http://www.osplachowice.pl
http://www.osp.kukow.pl
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
SIEDLISKO STRYSZAWA GÓRNA
34-205 Stryszawa
Stryszawa 736A
514859816 spytek_ewa@interia.pl
https://pl-pl.facebook.com/KGWStryszawaGorna
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STRYSZAWA DOLNA
34-205 Stryszawa
Stryszawa 278b
33/8747018
KOŁO GOSPODYŃ WIESKICH LACHOWICE 34-232 Lachowice
Lachowice
33/8748419 501875702
wandaiciek@interia.p
http://www.kgwlachowice.pl
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
HUCISKO-PEWELKA
kgwpewelka@gmail.com
http://www.kgwpewelka.pl
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
TARGOSZÓW
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
KRZESZÓW
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
KUKÓW
BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE
ZIELONA LINIA
34-205 Stryszawa
Stryszawa 281D
33/8742525 biuro@zielonalinia.org.pl
http://www.zielonalinia.org.pl
ORKIESTRA DĘTA
GMINY STRYSZAWA
34-232 Lachowice
Kuków 151
LKS ŻURAW
KRZESZÓW
34-206 Krzeszów
Krzeszów 82a
664974556 zurawkrzeszow@o2.pl
http://www.krzeszowzuraw.futbolowo.pl
LKS LACHY
LACHOWICE
34-232 Lachowice
Lachowice 232
33/8748055
665660480
lkslachy@vp.pl
http://www.lachy.futbolowo.pl
https://pl-pl.facebook.com/LKSLACHY
LKS JAŁOWIEC
STRYSZAWA
34-205 Stryszawa
Stryszawa 278b
33/8747185
516098231
lksjalowiec@gmail.com
http://www.jalowiecstryszawa.futbolowo.pl
https://pl-pl.facebook.com/pages/LKS-Ja%C5%82owiec-Stryszawa/323380894380771

© ngo-jst.pl