INSTYTUCJA ADRES TELEFON EMAIL/WWW
URZĄD GMINY 34-146 Stryszów
Stryszów 19
33/8797412
33/8797744
505154002
gmina@stryszow.pl
http://www.stryszow.pl
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 34-146 Stryszów 33/8797150 stryszow@poczta.onet.pl
GMINNY OŚRODEK KULTURY 34-145 Stronie
Stronie 260
33/8797479 biuro@gokstryszow.pl
http://www.gokstryszow.pl
PARAFIA STRYSZÓW 34-146 Stryszów
Stryszów 288
33/8797477 parafia@parafiastryszow.pl
http://www.parafiastryszow.pl
PARAFIA ZAKRZÓW 34-145 Stronie
Zakrzów 98
33/8797496
PARAFIA ŁĘKAWICA 34-124 Klecza Górna
Łękawica 163
33/8797051
UKS RESPEKT DĄBRÓWKA
UKS TAJFUN STRYSZÓW 34-146 Stryszów
Stryszów 90
33/8797492
UKS CYKLISTA STRONIE
UKS KOLARZ DĄBRÓWKA
UKS TYGRYS ŁĘKAWICA 34-124 Klecza Górna
Łękawica 19
33/8797726
UKS PASJONAT ZAKRZÓW 34-145 Stronie
Zakrzów 131
33/8797487
PUKS BURZA ZAKRZÓW 34-145 Stronie
Zakrzów
508632976 puksburza@vp.pl
http://burzazakrzow.futbolowo.pl
LKS CHEŁM STRYSZÓW 34-146 Stryszów
Stryszów 542
33/8797411 chelm.stryszow@gmail.com
http://chelm-stryszow.futbolowo.pl
https://pl-pl.facebook.com/chelmstryszow
LKS ŻAREK STRONIE 34-145 Stronie
Stronie 67
501596011 zarek.stronie@op.pl
http://www.zarekstronie.pl
https://pl-pl.facebook.com/lkszarekstronie
OSP ŁĘKAWICA 34-124 Klecza Górna
Łękawica 117
simarik@o2.pl
http://osplekawica.vot.pl
OSP STRONIE 34-145 Stronie
Stronie 260
ospstronie@op.pl
http://ospstronie.strefa.pl
OSP STRYSZÓW 34-146 Stryszów
Stryszów 553
OSP ZAKRZÓW 34-145 Stronie
Zakrzów 265
STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA
"POMOCNA DŁOŃ"
34-146 Stryszów 33/8797528
FUNDACJA ICPPC 34-146 Stryszów
Stryszów 156
33/8797114 biuro@icppc.pl
http://wwww.icppc.pl
KÓŁKO ROLNICZE ZAKRZÓW 34-145 Stronie
Zakrzów 265
STOWARZYSZENIE ŚW. JANA KANTEGO 34-146 Stryszów
Stryszów 288
parafia@parafiastryszow.pl http://parafiastryszow.pl/stowarzyszenie.html
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW
ZIEMI STRYSZOWSKIEJ
34-146 Stryszów
Stryszów 542
STOWARZYSZENIE WIEDZIEĆ WIĘCEJ 34-145 Stronie
Stronie 260
FUNDACJA PLANETA 34-145 Stronie
Zakrzów 172
790540040 info@fundacjaplaneta.org
http://www.fundacjaplaneta.org
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
ŁĘKAWICA
34-124 Klecza Górna
Łękawica 117
33/8797793 http://www.skgwlekawica.pl
KS AQUILA WADOWICE 34-146 Stryszów
Stryszów 30
33/8797420
798754226
trialboy@wp.pl
http://aquila.org.pl
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
ZAKRZÓW
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
BUGAJ ZAKRZOWSKI
ZESPÓŁ REGIONALNY STRONIANIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
STRONIE

© ngo-jst.pl