INSTYTUCJA ADRES TELEFON EMAIL/WWW
URZĄD GMINY 34-210 Zembrzyce
Zembrzyce 540
33/8746002
33/8746040
gmina@zembrzyce.pl
http://www.zembrzyce.pl
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 34-210 Zembrzyce
Zembrzyce 541
33/8746400 gops@gopszembrzyce.pl
http://www.gopszembrzyce.pl
GMINNE CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA 34-210 Zembrzyce Zembrzyce 541 33/8746196 gok_zembrzyce@interia.pl
http:/www.gckiczzembrzyce.pl
PARAFIA ZEMBRZYCE 34-210 Zembrzyce
Kościelna 124
33/8746027 http://www.parafiazembrzyce.pl
PARAFIA ŚLESZOWICE 34-210 Zembrzyce
Śleszowice 214
33/8746375 sleszowice@neostrada.pl
http://www.sleszowice.republika.pl
PARAFIA TARNAWA DOLNA 34-210 Zembrzyce
Tarnawa Dolna 269
33/8746206 parafia_tarnawa@wp.pl
http://www.parafia-td.pl
KÓŁKO ROLNICZE ZEMBRZYCE 34-210 Zembrzyce
Zembrzyce 72
KÓŁKO ROLNICZE MARCÓWKA 34-210 Zembrzyce
Marcówka 47
KÓŁKO ROLNICZE ŚLESZOWICE 34-210 Zembrzyce
Śleszowice 20
OSP ZEMBRZYCE 34-210 Zembrzyce
Zembrzyce 511
500169314 osp_zembrzyce@op.pl
https://pl-pl.facebook.com/osp.zembrzyce
OSP MARCÓWKA 34-210 Zembrzyce
Marcówka 156
OSP TARNAWA DOLNA 34-210 Zembrzyce
Tarnawa Dolna 190
https://www.facebook.com/osptarnawa.dolna
http://pl-pl.facebook.com/pages/Osp-Tarnawa-Dolna/1481244298774720
OSP ŚLESZOWICE 34-210 Zembrzyce
Śleszowice 45
LKS GARBARZ ZEMBRZYCE 34-210 Zembrzyce
Zembrzyce 584
33/8746215 garbarz1922@interia.eu
http://www.garbarz.zembrzyce.org
https://pl-pl.facebook.com/lksgarbarz.zembrzyce
LKS TARNAWIANKA TARNAWA DOLNA 34-210 Zembrzyce
Tarnawa Dolna 272
534266601 tarnawianka1@wp.pl
http://www.tarnawianka.bloog.pl
https://pl-pl.facebook.com/lkstarnawianka.tarnawadolna.9
LKS BŁYSKAWICA MARCÓWKA 34-210 Zembrzyce
Marcówka 134
509420520 http://www.blyskawicamarcowka.futbolowo.pl
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
MIODUSZYNA
34-210 Zembrzyce
Zembrzyce 541
515957155 http://pl-pl.facebook.com/pages/Zembrzyckie-Ko%C5%82o-Gospody%C5%84-Mioduszyna/559072584134777
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
MARCOWIANKI
34-210 Zembrzyce
Marcówka 120
http://www.marcowianki.zembrzyce.org
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
TARNAWA DOLNA
34-210 Zembrzyce
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
REDZ
34-210 Zembrzyce
Tarnawa Górna 50
https://www.facebook.com/people/Ko%C5%82o-Gospody%C5%84-Wiejskich-Redz/100005285794706
BRACTWO ZBÓJNIKÓW SPOD BABIEJ GÓRY 34-210 Zembrzyce
Marcówka 84
info@bractwozbojnikow.pl
http://www.bractwozbojnikow.pl
https://www.facebook.com/pages/Bractwo-Zb%C3%B3jnik%C3%B3w-spod-Babiej-G%C3%B3ry/337733456247288
ORKIESTRA DĘTA RYTM 34-210 Zembrzyce
Zembrzyce 584
marianp6@gmail.com
http://www.rytm.zembrzyce.org
https://pl-pl.facebook.com/orkiestrarytm
1. MUZYCZNE STOWARZYSZENIE
ŚLESZOWICE
34-210 Zembrzyce
Śleszowice 45
33/8746302 https://www.facebook.com/pages/1-Stowarzyszenie-Muzyczne-%C5%9Aleszowice/186912024658360
LOKALNA INICJATYWA SPOŁECZNA
NASZA GMINA
34-210 Zembrzyce
Zembrzyce 504
604219313 palarski@gmail.com
http://www.palarski.info

© ngo-jst.pl